Wetsuits

Lọc

      Tất cả đều bắt đầu với nghiên cứu và phát triển. Được thử nghiệm không ngừng bởi những người thợ nước chuyên nghiệp và phụ nữ trên toàn thế giới, chúng tôi cố gắng liên tục trau dồi nghề của mình. Waihana rất coi trọng neoprene. Chúng tôi cung cấp các vật liệu thân thiện với môi trường bất cứ khi nào có thể và thực sự quan tâm đến tác động của chúng tôi đối với môi trường. Waihana tự hào sở hữu và tạo ra các thiết bị hàng hải được chế tạo có mục đích cho các nhà khai thác cấp một và nhân viên hỗ trợ của họ ngoài dòng thương mại của chúng tôi bên dưới.

      15 sản phẩm

      15 sản phẩm